Dollero Technology: Cryptocurrency, security and blockchain

ZVOĽTE SI NÁSOBOK

Násobok určuje koľko tokenov Dollero si budete mesačne zbierať, výšku odmeny za vzdelávanie a tiež vašu mesačnú platbu.

0 3x 99
Prístup do akadémie Referral bonus Dollero bonus 60 DLLR mesačne
Krypto analýzy ICO analýzy Exkluzívne webináre s vedením spoločnosti

Osobné údaje

Heslo musí obsahovať:
  • 1 malé písmeno
  • 1 veľké písmeno
  • 1 číselný znak
  • 1 špeciálny znak
  • Minimálna dĺžka 8 znakov
  • Heslá sa musia zhodovať

Fakturačné údaje

Overenie údajov


Osobné údaje


Fakturačné údaje


Sumár objednávky


Prístup do akadémie Referral bonus Dollero bonus 60 DLLR mesačne
Krypto analýzy ICO analýzy Exkluzívne webináre s vedením spoločnosti

3x Dollero bonus

Total: 60 €

Spôsob platby

* Pri platbe prostredníctvom platobnej brány PayPal môžete platiť priamo platobnou kartou. Odporúčame tiež zvoliť možnosť "Opakovanej platby", ktorá zabezpečí, že platba bude prebiehať automaticky a nebudete ju musieť každý mesiac zadávať manuálne.